Publicat el

La implantació i l'ús de les TIC en els centres educatius


L'Observatorio de las Telecomunicaciones de Red.es en el marc del IV congrés Educared celebrat del 29 al 31 d'octubre presentà l'Informe sobre la implantació i l'ús de les TIC en els centres docents d'educació primària i secundària (curs 2005-2006).
L'estudi, elaborat per l'Observatori en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes dins del programa Internet a l'aula, revela que més del 75% dels centres educatius disposen d'ordinadors per a la docència i a més, en el 88,1% dels col·legis s'accedeix a Internet a través de banda ampla. El 59,3% del professorat utilitza materials didàctics digitals i continguts multimèdia en el procés de docència i els alumnes utilitzen l'ordinador en el seu centre educatiu per desenvolupar treballs utilitzant les eines ofimàtiques i la navegació per Internet. El 92% dels professors té ordinador a casa seva i més del 80% l'utilitza per al seu acompliment professional. D'altra banda, els usos més habituals d'Internet a les llars per part dels alumnes són eines de comunicació (correus electrònic, xats, o els jocs).
L'estudi també indica que dos de cada tres col·legis tenen activitats extraescolars de caràcter tecnològic i que "els coordinadors TIC" s'han convertit en un agent fonamental per ajudar la incorporació de les noves tecnologies en els centres educatius. Dos de cada tres col·legis disposen d'aquest tipus de personal. Els centres educatius tenen ja implantades de manera generalitzada aplicacions que suporten la gestió administrativa del col·legi (92% dels enquestats).
Altrament, l'informe també presenta unes dades no tan optimistes: el 71 per cent dels docents no empra mai, o menys d'una vegada al mes, l'ordinador per a recolzar l'explicació de la classe, i, en general, el 82,2 per cent no acostuma a emprar les tecnologies de la informació i la comunicació per a presentacions de temes ni per a treballar amb simulacions en l'aula. També està 'poc estès' l'ús d'ordinadors per l'alumnat en el centre escolar (el 34,6% dels alumnes no els utilitza mai en l'horari escolar).
L'observatori red.es és una entitat pública empresarial adscrita al ministeri d'indústria, turisme i comerç.
També us adjuntem l'Estudi del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que, amb el títol Estadística de la societat de la informació en els centres educatius, analitza l'accés dels alumnes catalans a les TIC. Les dades són del curs 2006-2007. Entre altres dades destacades, podem dir que els centres públics tenen el doble d'ordinadors per alumne que els privats i que, globalment, les TIC s'estan consolidant als centres educatius.

2 comentaris:

enric faura ha dit...

Em miraré l'informe amb interés, però em temo pel resum de la noticia que les dades es quedin només a la superficie. És a dir, nombre d'ordinadors, banda ample, etc. En aquest camp a l'escoles s'ha fet feina. Ara bé, quin percentatge real de tot aquest maquinari té un ús clarament pedagògic? Com ha transformat les TIC la docència?
Com a tecnològic que treballa en una escola puc afirmar per la meva experiència personal que en un grau molt petit.
A les escoles s'ensenya i pràctica tecnologia, però la docència continua sent la mateixa que fa cinquanta anys. S'ha canviat el suport paper o pissarra pel digital, però res més.

Josep M. Vinyes ha dit...

Molt bona i encertada observació, Enric. L'informe és molt més complet del que el post reflecteix. Posteriorment al redactat inicial hi he incorporat alguna dada no tan optimista, pel que fa a l'ús de les TIC en les aules. Tanmateix, el desplegament tecnològic als centres escolars va progressant any rere any.