Publicat el

El projecte SuperBook sobre llibres electrònics


El projecte SuperBook, desenvolupat a l'University College London, dins del programa JISC national e-books observatory, pretén esbrinar quins són els patrons d'ús dels llibres electrònics i quines implicacions tenen per a les biblioteques i la indústria editorial. El primer estudi realitzat data de començaments del 2007 i du per títol What do faculty and students really thing about e-books? ('què pensen realment el professorat i els estudiants sobre els llibres electrònics?'). Alguns dels resultats, tots sobre el món acadèmic britànic, són:  1. Els usuaris actuals de llibres electrònics ho són d'una manera independent dels serveis formals que ofereixen les biblioteques.

  2. El principal grup d'edat de lectors es dóna entre els 17-21 anys (29%), mentre que els majors de 65 anys en prou feines consulten els llibres electrònics.

  3. Els homes consulten més llibres electrònics que les dones.

  4. L'objectiu principal de lectura és per a treball o estudi.

  5. Els principals tipus de llibres emprats són els llibres de text (59,9%) i els llibres de referència (52,4%).

  6. Els principals avantatges dels llibres electrònics respecte els llibres convencionals són la facilitat de realitzar-ne còpies, el seu nivell d'actualització, l'espai que ocupen i la disponibilitat a qualsevol hora del dia, mentre que els principals desavantatges són la facilitat de lectura i la facilitat de fer-hi marques i notes.