Publicat el

El futur del sector de l'edició


El 26 de setembre la comissió d'afers culturals del Senat francès presentà l'informe "El futur del sector de l'edició".
En la introducció de l'informe es constata que l'any 2007 s'ha batut el nombre d'autors i de llibres impresos a França. El raport, però, es pregunta: aquesta professió i aquesta diversitat són un signe de bona salut? I respon: no necessàriament, ja que com deia el fundador de les «Editions de Minuit», Jérôme Lindon «l'edició és l'únic sector de l'economia que respon a una baixada de la demanda amb una alça de l'oferta». Acompanyant-se d'un cert panteix de les vendes, aquesta cursa cap endavant pot ser interpretada com el símptoma de la fragilitat d'un sector enfrontat a dificultats que no daten d'ahir. Tanmateix, avui, aquestes fragilitats tradicionals s'acompanyen d'interrogants molt actuals sobre la manera en què aquest sector, crucial per a la cultura del país, podrà respondre als desafiaments que formula la revolució digital. La comissió creu que l'arribada i la generalització de les tecnologies digitals estendran progressivament i ràpidament els seus efectes al conjunt de les formes d'expressió culturals i a les indústries que els sostenen.
La comissió ha observat les conseqüències de la revolució digital per a la indústria del disc i la de l'audiovisual o cinema: són, en efecte, les que han estat afectades més ràpidament i d'una forma més visible. La mateixa comissió també ha constatat, però, que la revolució digital ha començat a guanyar terreny en els altres sectors de la cultura i, sobretot, en el del llibre i la lectura, i que la defensa del dret d'autor no és més que un dels paràmetres de les noves equacions que es comencen a dibuixar.
La resta de l'informe, de lectura obligada per saber l'estat actual de llibre a França fa un repàs dels punts forts i de les febleses del llibre, transmet en general una certa preocupació pel futur de l'edició, però, alhora, proposa algunes actuacions.