Publicat el

Neix una editorial de llibres de text sense llibres de text


El grup andalús Almuzara va presentar (5/09/2007) la seva nova editorial, Toro Mítico, que neix per a proporcionar als alumnes i, sobretot, als professors llibres que serveixin de suport a l'aprenentatge. L'objectiu de l'editorial no és la de publicar llibres de text sinó material complementari per a la tasca didàctica. Aquest material estarà destinat a tots els nivells educatius, des d'infantil fins a l'universitari. Toro Mítico també crearà una col·lecció de literatura infantil i juvenil.

La novetat d'aquest segell editorial és el projecte Nao, un programa que facilita l'accés a internet des dels centres educatius. Nao consisteix, d'una banda, en un conjunt de CD's i un navegador que recull les fonts d'informació habituals per als docents i alumnes i on existeix tota la informació necessària per a complir amb els objectius marcats pel currículum escolar, i, de l'altra, és un llibre d'activitats que permet comprovar i avaluar el nivell d'aprenentatge dels infants.

Editorial Almuzara té la seva seu a Còrdova i fou fundada el 23 d'abril del 2004.

Font: Sur (5/09/2007) i ABC (6/09/2007)