Publicat el

Internet és el servei millor valorat de tots els que formen part de les tecnologies de la informació i la comunicació


L'observatori red.es, entitat pública empresarial adscrita al ministeri d'indústria, turisme i comerç acaba de publicar (24.09.2007) l'informe de la XV onada del panel de llars, amb dades de gener-març del 2007. Els punts més destacats de l'informe són: 


  1. Prop de 20 milions de persones de l'estat han accedit a internet en alguna ocasió i el 40% de les llars estan connectades (el 40% de les llars disposa ja de connexió a internet i prop de 20 milions de persones han accedit a la xarxa en alguna ocasió, dels quals un 68% són internautes intensius).

  2. Per primera vegada les llars amb tres serveis TIC superen en nombre a les llars amb dos (l'augment progressiu de l'equipament de les llars s'evidencia en el primer trimestre de 2007 en què el percentatge de llars amb tres serveis TIC -32,1%- supera el de llars amb dos -31,1%-).

  3. Internet es consolida com a servei TIC amb millor relació preu-utilitat (el 57% dels individus considera que rep molt o suficient d'internet, en relació amb el que paga per aquest servei, davant un 29% i un 14% que ho considera poc i molt poc, respectivament).

  4. La despesa en serveis TIC efectuada per les llars supera els 3.000 milions d'euros (durant el primer trimestre de 2007, els gairebé 16 milions de llars van efectuar una despesa total en serveis TIC (telefonia fixa, mòbil, internet i TV pagament) de 3.011 milions d'euros, 7% més que en el mateix període de l'any anterior.

  5. La despesa en internet segueix la seva tendència a l'alça (amb 421 milions d'euros la despesa en internet experimenta en aquest primer trimestre de 2007 un increment interanual del 12,7%, i el seu pes sobre la despesa total dels quatre serveis TIC assoleix ja el 14%.

  6. La telefonia mòbil per contracte continua guanyant terreny a la de prepagament (per primera vegada dos de cada tres euros que es gasten en telefonia mòbil pertanyen a la modalitat de contracte).

  7. Tres de cada quatre internautes disposa d'adreça de correu electrònic (la implantació de l'adreça electrònica avança entre particulars, existint clar predomini d'adreces personals sobre les de treball).

  8. La preferència de contacte amb l'administració pública a través d'internet augmenta progressivament (encara que el preferit continua essent el contacte presencial, internet va augmentant progressivament: el 17% dels individus de 15 i més anys ho prefereixen per obtenir informació, a prop del 10% per a la presentació de la declaració de la renda, i igual percentatge per a consultes fiscals).

  9. Creix a ritme alt la despesa en TV de pagament mitjançant ADSL (la despesa realitzada en TV de pagament mitjançant tecnologia d'ADSL continua creixent, assolint en el primer trimestre de 2007 el 10% de la despesa total en TV de pagament amb 31 milions d'euros).