Publicat el

El Ministeri de Cultura presenta la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic


El Ministeri de Cultura ha presentat (18/09/2007) la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic, que permet consultar una gran quantitat de documents històrics que han estat totalment digitalitzats. El projecte s'inicià el 2006 amb la digitalització de 366.000 imatges. Durant el 2007 se n'afegiran altres 285.000 imatges, fins a arribar a les 651.000. La Biblioteca Virtual és un projecte cooperatiu del Ministeri de Cultura, comunitats autònomes, entitats locals i institucions privades l'objectiu del qual és la difusió mitjançant facsímils digitals de col·leccions de manuscrits i llibres impresos antics.

El servei s'inaugura amb col·leccions dels fons de la Biblioteca Pública de l'Estat a Sòria, procedents del monestir de Santa María de Huerta, de la Biblioteca Pública de l'Estat a Tarragona, procedents dels monestirs de Santes Creus i Poblet, de la Biblioteca de Castilla-La Mancha/Biblioteca Pública de l'Estat a Toledo, procedents de la col·lecció Borbón-Lorenzana, impresos de la Biblioteca Pública de l'Estat a Oriola i la col·lecció lul·liana de la Biblioteca Pública de l'Estat a Palma, Mallorca.

La consulta es pot fer mitjançant una recerca senzilla o una recerca avançada, i en qualsevol de les llengües oficials de l’estat espanyol així com també en anglès. En tots els casos la recerca es pot fer indicant només el nom de l’autor, el títol, data o època d'escriptura o impressió, i quan s’arriba al document, s’obre una fitxa amb l’explicació del mateix, i clicant a la icona d'objectes digitals es poden visualitzar (o bé descarregar i guardar-los en el propi ordinador) cadascun dels fulls de què consta i en diferents augments. La digitalització dels originals s'ha realitzat amb una resolució de 400 ppp, en color, en una escala de 16,7 milions de colors i 256 gammes de grisos.

El nou servei s'insereix dins del projecte de la Biblioteca Digital Europea, pel qual els estats membres de la UE aporten els seus fons bibliogràfics perquè aquests es puguin consultar des de qualsevol lloc.

Font: Ministeri de Cultura (18/09/2007)