Publicat el

Cerca de personatges a partir del reconeixement facial


Els laboratoris de l'agència de notícies Reuters (Reuters Labs) han desenvolupat un sistema de cerca dels personatges que apareixen en els vídeos a partir del reconeixement facial. El cercador està en fase de desenvolupament, però els usuaris que ho vulguin ja poden anar experimentant i jugant amb el sistema. La longitud total de vídeo indexat en aquesta versió beta disponible és de 610 hores. El cercador, tot i no ser encara excel·lent [però sí espectacular], sí que dibuixa un futur relativament pròxim en què es facilitarà en gran manera la indexació i la localització de les imatges en els vídeos.