Publicat el

La Fundació Hewlett i Creative Commons creen un nou portal educatiu

La fundació filantròpica Willem and Flora Hewlett Foundation, creada pel cofundador de Hewlett-Packard, ha anunciat que està treballant conjuntament amb ccLearn, una divisió de Creative Commons, en la construcció d'un portal cercador de recursos educatius oberts. Les organitzacions que patrocinen la creació de materials educatius oberts són invitades a participar en el projecte OE Search de ccLearn.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és construir un directori de recursos educatius oberts fàcil de manegar, i fomentar-ne el seu coneixement i el seu ús. Hi ha un gran nombre de compilacions i de comunitats de recursos educatius oberts, però no són fàcils de localitzar en la xarxa de forma sistemàtica. Aquesta iniciativa compta amb el suport de Google per al desenvolupament de la interface, amb la contribució de Ramanathan V. Guha, impulsor de la creació del Open Directory Project de Netscape.

Font: O'Reilly Radar (28/08/2007)